Privacy/verwerking

PRIVACY STATEMENT / VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Mudlight. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Mudlight voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Mudlight een wettelijke grondslag om gewone persoonsgegevens van klanten te verwerken. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om aan u te kunnen leveren, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Door het plaatsen van een bestelling geeft u toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens ongeacht of de bestelling via de website of anders is geplaatst.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van uw bestelling en het factureren daarvan;
- De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
- Opslag van klantgegevens in onze databank, i.v.m. de wettelijke bewaartermijn;
- Het verstrekking van informatie of aanbiedingen, het verlenen van garantie.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verzenders zodat de bestellingen via het systeem van de desbetreffende verzender verwerkt en bezorgd kunnen worden. In de overeenkomst van de verzender staat onder andere dat deze de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving te zake persoonsgegevens. Bij gegevensoverdracht gebruikt de verzender het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid.

Artikel 3: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website en uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Hiervoor wordt eerst akkoord gevraagd aan de bezoekers. In de overeenkomst van het hostingbedrijf staat onder andere dat deze de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving te zake persoonsgegevens.

Artikel 4: Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen in uw persoonlijke klantomgeving.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wij zijn verplicht om sommige gegevens te bewaren op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft altijd recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij info@mudlight.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Mudlight reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 7: Wijzigingen
Deze privacyverklaring/verwerkingsovereenkomst kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Artikel 8: Meer informatie
Meer informatie is te vinden via de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl